Відомчі акти

Наказ № 945 "Про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію в системі Національної поліції України".

Наказ МВС України від 07.07.2017 №575 "Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні". 

Наказ МВС України від 24.07.2017  № 621 "Про затвердження Порядку спільних дій Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України під час проведення огляду місця пожежі, виявлення, припинення, попередження та розслідування кримінальних правопорушень та інших подій, пов’язаних з пожежами".

Наказ МВС України від 09.07.2014  № 653 "Про затвердження Інструкції про поводження з вибуховими матеріалами в органах і підрозділах внутрішніх справ України". 

Наказ Національної поліції України від 14 січня 2019 року №31 «Про затвердження Положення про проведення змагань Національної поліції України зі службово-прикладних та інших видів спорту».

Наказ Національної поліції України від 27 листопада 2015 року № 124 (у редакції наказу Національної поліції України від 15 квітня 2019 року № 363) Положення про Правовий департамент Національної поліції України.

Наказ Національної поліції України від 18 квітня 2019 року № 377 "Про затвердження змін до Положення про Департамент превентивної діяльності Національної поліції України"

Наказ Національної поліції України від 15 березня 2019 № 232 "Про затвердження Положення про Департамент "Корпус оперативно-раптової дії"" Національної поліції України

Наказ від 22.04.2019 № 383 «Про організацію належного функціонування офіційного веб-порталу Національної поліції України»

Наказ від 21.08.2019 №833 «Про внесення змін до Положення про Департамент фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Національної поліції України»

Наказ Національної поліції України від 10 липня 2019 року № 676 «Про внесення змін до Положення про Правовий департамент Національної поліції України»

Наказ Національної поліції України від 23 вересня 2019 року №  936 «Про деякі питання оформлення посвідчення учасника бойових дій та інших документів із соціальних питань»

Наказ Національної поліції України від 28 листопада 2019 року № 1231 «Про затвердження розподілів обов'язків між першим заступником і заступниками Голови Національної поліції України»

Наказ Національної поліції України від 31 жовтня 2019 року № 1118 «Про внесення змін до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в системі Національної поліції України»

Наказ Національної поліції України від 27 березня 2020 року № 258 "Про затвердження змін до Інструкції про порядок погодження та візування документів в апараті Національної поліції України"

Наказ Національної поліції України від 30 березня 2020 року № 262 "Про затвердження Положення про колегію Національної поліції України"

Наказ МВС України від 11 червня 2020 № 454 "Про затвердження тематики наукових досліджень і науково-технічних (експерементальних) розробок на 2020-2024 роки"