Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Оголошення про заміщення вакантних посад керівного та інспекторського складу в управлінні головної інспекції ГУНП в Чернівецькій області
Опубліковано 08 листопада 2023 року о 14:10

Управління головної інспекції (далі – УГІ) є структурним підрозділом ГУНП в Чернівецькій області, який здійснює контроль за службовою діяльністю структурних та територіальних підрозділів ГУНП, сприяє вдосконаленню їх службової діяльності та зміцненню службової дисципліни.

Діяльність УГІ зосереджено, насамперед, на сприянні вдосконаленню службової діяльності працівників органів (підрозділів) поліції та зміцненню їх службової дисципліни.

Основними завданнями та функціями УГІ ГУНП є:

1. Участь у реалізації заходів з контролю за службовою діяльністю структурних та територіальних підрозділів ГУНП, оптимізації управлінських процесів, сприяння ефективній професійній діяльності поліцейських, державних службовців та інших працівників структурних та територіальних підрозділів ГУНП, дотриманням ними службової дисципліни.

2. Моніторинг діяльності структурних та територіальних підрозділів ГУНП з метою виявлення тенденцій та чинників, які негативно впливають на ефективність виконання поліцейськими покладених на них завдань i функцій, ужиття, в межах компетенції, заходів щодо їх усунення, у тому числі шляхом надання пропозицій i рекомендацій керівництву структурних та територіальних підрозділів ГУНП.

3. Аналіз, систематизація та моніторинг інформації, що впливає на ефективність виконання органами поліції покладених на них завдань та функцій та дотримання службової дисципліни.

4. Моніторинг службової діяльності, проведення службових розслідувань та перевірок.

5. Виявлення та попередження правопорушень у службовій діяльності працівників поліції.


Доступні вакантні посади УГІ ГУНП:

1. Посада заступника начальника УГІ ГУНП – начальника відділу підтримки.

Серед основних завдань:

1.1. здійснення керівництва відділу, забезпечення якісного та ефективного виконання покладених на нього завдань i функцій, несення персональної відповідальності за організацію роботи та дотримання службової дисципліни його працівниками;

1.2. розподіл обов’язків між працівниками відділу;

1.3. заслуховування звітів підлеглих про виконання ними своїх посадових (функціональних) обов'язків, результати їх роботи;

1.4. розробка та подання на розгляд начальника управління пропозицій щодо плану роботи підрозділу, а також участь у підготовці проєктів планів роботи Головного управління;

1.5. за рішенням начальника управління та за погодженням начальника Головного управління очолює робочі групи (комісії) ГУНП в Чернівецькій області з питань, що належать до компетенції управління;

1.6. робота з відбору кандидатів на посади працівників відділу, подання начальникові управління пропозицій щодо їх призначення (переведення чи переміщення) або звільнення;

1.7. організація та проведення, в межах наданих повноважень, службових розслідувань за фактами порушень службової дисципліни поліцейськими структурних та територіальних (відокремлених) підрозділів поліції ГУНП в Чернівецькій області;

1.8. проведення професійного навчання працівників відділу;

1.9. забезпечення збереження, цільового використання матеріальних та нематеріальних активів, що передані в користування aбo на відповідальне зберігання працівникам відділу;

1.10. здійснення контролю за режимом та умовами роботи працівників відділу, забезпечення дотримання ними правил у галузі охорони праці та пожежної безпеки;

1.11. забезпечення дотримання працівниками відділу службової та виконавської дисципліни, організація роботи, пов’язаної із захистом персональних даних, при їх обробці;

1.12. розгляд звернень громадян, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, а також звернень депутатів, адвокатських запитів, що належать до компетенції управління;

1.13. взаємодія з іншими підрозділами Головного управління, органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до компетенції управління та відділу;

1.14. підготовка аналітичних матеріалів для розгляду на нарадах керівництва Головного управління, у разі необхідності прийняття участі в них;

1.15. проведення заходів підтримки та контролю у структурних та територіальних (відокремлених) підрозділах поліції ГУНП в Чернівецькій області;

1.16. проведення заходів щодо запобігання вчиненню працівниками структурних та територіальних (відокремлених) підрозділах поліції ГУНП в Чернівецькій області порушень службової дисципліни, своєчасне виявлення тенденцій та чинників, які негативно впливають на якість виконання службових обов’язків, а також з’ясування причин і умов, що призводять до їх допущення;

1.17. вивчення стану дотримання поліцейськими ГУНП в Чернівецькій області встановленого порядку прийняття, реєстрації та розгляду звернень громадян про кримінальні правопорушення та інші події;

1.18. на доручення керівництва Головного управління та начальника управління виконує інші обов’язки;

1.19. на період відсутності начальника управління, уповноважений на виконання його обов’язків.


2. Посада інспектора відділу підтримки УГІ ГУНП.

Серед основних завдань:

2.1. аналіз управлінської діяльності керівників органів/підрозділів поліції та розроблення пропозицій щодо її вдосконалення;

2.2. участь у розробленні критеріїв оцінювання ефективності професійної діяльності працівників поліції;

2.3. моніторинг та перевірка службової діяльності поліції з метою виявлення проблемних питань у роботі;

2.4. підготовка рекомендацій керівництву органів (підрозділів) поліції щодо поліпшення та оптимізації службової діяльності, усунення негативних чинників, що на неї впливають;

2.5. отримання зворотного зв’язку від осіб, які зверталися до поліції, з метою оцінки якості, повноти та ефективності надання поліцейських послуг та оперативності реагування;

2.6. підготовка аналітичних матеріалів.


3. Посада інспектора відділу службових розслідувань УГІ ГУНП.

Серед основних завдань:

3.1. участь у реалізації заходів з контролю за службовою діяльністю структурних та територіальних підрозділів ГУНП, оптимізації управлінських процесів, сприяння ефективній професійній діяльності поліцейських, державних службовців та інших працівників структурних та територіальних підрозділів ГУНП, дотриманням ними службової дисципліни;

3.2. моніторинг діяльності структурних та територіальних підрозділів ГУНП з метою виявлення тенденцій та чинників, які негативно впливають на ефективність виконання поліцейськими покладених на них завдань i функцій, ужиття в межах компетенції заходів щодо їх усунення, у тому числі шляхом надання пропозицій i рекомендацій керівництву структурних та територіальних підрозділів ГУНП;

3.3. отримання зворотного зв’язку від осіб, які зверталися до поліції, з метою оцінки якості, повноти та ефективності надання поліцейських послуг та оперативності реагування;

3.4. моніторинг соціальних мереж i ресурсів засобів масової інформації щодо виявлення критичних публікацій про поліцію з метою вжиття відповідних заходів реагування;

3.5. підготовка аналітичних матеріалів.


ВИМОГИ ДО ВСІХ ПРЕТЕНДЕНТІВ НА КЕРІВНІ ТА ІНСПЕКТОРСЬКІ ПОСАДИ В УГІ ГУНП

Загальні:

діючий працівник поліції;

вища освіта;

не менше 5 років (для керівних посад) та 3 років (для інспекторських посад) загального практичного стажу служби в Національній поліції України, системі ОВС;

знання основних правових засад діяльності поліції;

упевнений користувач ПК (Word, Excel, PowerPoint).

До особистих якостей:

доброчесність та бездоганна репутація;

сумлінність;

здатність до критичного та аналітичного мислення;

особиста відповідальність.

Знання законодавства:

Конституція України.

Основні положення Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Закони України «Про Національну поліцію», «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» та ін.

Додаткові:

готовність до відряджень;

наявність посвідчення водія категорії «B» та практичні навички керування транспортними засобами.

Якщо вас цікавить запропонована вакантна посада Вам необхідно:

1. Заповнити анкету встановленої форми: Анкета (для заступника).doc Анкета (для інспектора ВП).docАнкета (для інспектора ВСР).doc

2. Отримати за місцем роботи службову характеристику, в підрозділі кадрового забезпечення біографічну довідку та довідку про дисциплінарні стягнення та заохочення за весь період служби в поліції (органах внутрішніх справ).

3. Надіслати анкету, службову характеристику, біографічну довідку та довідку про дисциплінарні стягнення та заохочення за весь період служби в поліції (органах внутрішніх справ), а також сертифікати про знання української (обов’язково) і іноземної мови (за наявності) в період з 08 по 17 листопада 2023 року на електронну адресу: [email protected]

Після опрацювання та перевірки інформації кандидатів буде запрошено на тестування, поліграфічне дослідження та співбесіду з консультативною комісією (для кандидатів на керівну посаду, також обов’язкове проходження співбесіди з поліцейською комісією ГУНП) для перевірки рівня професійної підготовки і вивчення особистих якостей.


Порядок попереднього вивчення кандидатів на керівні та інспекторські посади управління головної інспекції ГУНП в Чернівецькій області

1. Реєстрація кандидатів.

Процедура розпочинається з подання кандидатом заповненої анкети встановленої форми, яку необхідно надіслати на електронну адресу [email protected] разом із службовою характеристикою, біографічною довідкою та довідкою про дисциплінарні стягнення та заохочення за весь період служби в поліції (органах внутрішніх справ), а також сертифікатами про знання української (обов’язково) та іноземної мови (за наявності).

Необхідну інформація для участі у конкурсі можна надіслати з 08 до 17 листопада 2023 року.

2. Проходження тестування та опитування з використання поліграфа.

За результатами вивчення інформації занотованої в анкеті та біографічній довідці, кандидату пропонується пройти тестування та поліграфічне дослідження.

Згода на добровільне проходження перевірки на поліграфі оформлюється безпосередньо перед проходженням тестування (є обов’язковою умовою).

3. Співбесіда з консультативною комісією (для керівних посад, також співбесіда з поліцейською комісією ГУНП).

За результатами вивчення інформації занотованої в анкеті та біографічній довідці кандидату пропонується пройти співбесіду з консультативною комісією.

Консультативна комісія проводить співбесіду з кандидатами щодо розуміння специфіки роботи УГІ ГУНП.

За результатами співбесіди консультативна комісія приймає остаточне рішення про доцільність рекомендації уповноваженим посадовим особам відповідної кандидатури для проходження стажування або призначення на вакантну посаду.

4. Проходження стажування або призначення на вакантну посаду.

З метою вивчення ділових та професійних якостей кандидата та рекомендацій консультативної комісії керівництво УГІ ГУНП залишає за собою право прийняти рішення щодо проходження ним стажування в підрозділі з можливістю подальшого призначення на вакантну посаду, або одразу вийти з пропозицією перед керівництвом ГУНП щодо його призначення.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux